Skrytá vada

Dle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má kupující nárok na uplatnění skryté vady a tím pádem i na slevu z kupní ceny. Co všechno může být skrytá vada? Jde o vady, které existovaly již při samotném předávání nemovitosti, ale projevily se, až při jejím užívání novým majitelem. Je potřeba nechat si „vadu“ zdokumentovat, je nutné vyhotovit odborný posudek. Skrytá vada se dá uplatnit po dobu pěti let.