Posouzení dřevěných a stavebních konstrukcí z mykologického hlediska

Hlavním důvodem mykologického průzkumu, je zjištění stavu objektů, před plánovanou rekonstrukcí.
V rámci stavebně mykologického průzkumu, byl zjišťován celkový stav konstrukce krovu a stropních konstrukcí, jejich vlhkostní rozmezí, rozsah poškození a druhy napadení.
Jedná se o čtyřpodlažní objekt s podkrovními částmi, bez podsklepení. První podlaží je částečně zapuštěno do terénu, druhé podlaží je ze zadní strany v úrovni terénu. Krov je sedlový se středovou vaznicí podepřenou sloupky, zatížení je vyneseno na vazné trámy. Druhá část střechy je pultová.

mg_9328ab