Dřevokazný hmyz

Dřevokazný hmyzDřevokazným hmyzem nazýváme hmyz, který svojí činností v některém ze svých vývojových, životních stádií škodí dřevu mrtvému, nebo i rostoucím dřevinám. Většina druhů dřevokazného hmyzu patří k obyvatelům lesa, kde napadají stromy zdravé, stromy z nějakých příčin oslabené, dřevo již ležící čerstvě těžené i dřevo starší s podstatně nižší vlhkostí.
Menší počet druhů hmyzu napadá i výrobky ze dřeva. Někteří z těchto, například červotoči a tesaříci, jsou pokládáni z pohledu rozsáhlého technického a estetického znehodnocení zabudovaného dřeva za jeho velmi nebezpečné škůdce.

Podmínky existence hmyzu

Většina živých organizmů se vývojem přizpůsobila určitým životním podmínkám vytvářeným přírodou. Z ekologických činitelů, které mají vliv na rozmnožování hmyzu, jsou nejdůležitější teplo a vlhko. U vlivu teploty mluvíme o:

  • tepelném optimu (většinou 18 – 25°C)
  • kritické teplotě (nízké nebo vysoké) – kdy se život zastavuje a nastává přechodné ustrnutí– hmyz přechází do latentního stavu, ve kterém se snaží přečkat nepříznivé podmínky
  • smrtící teplotě – kdy nastává smrt

Podobně působí i vlhkost, ale hranice jsou u jednotlivých druhů rozdílné. Vydatné srážky a nedostatek slunečních dní obvykle omezují rozvoj hmyzu, ale naopak suché počasí může podporovat vývoj některých druhů.

Druhy dřevokazného hmyzu

CERAMBICIDAE ANOBIDAE LYCTIDAE SIRICIDAE
Hylotrupes bajulus Anobidaum punktatum Lyctus linearis Urocerus gigas
VAJÍČKA
prům. délka [mm] 2 0,5 1,1 1-1,5
prům. počet od jedné samičky 200 50 70 350
Vývoj z vajíčka na larvu [dny] 14-21 14-21 14 15-18
LARVA
délka [mm] 15-22 5-6 5 40
vývoj [roky] 2-4 2 1 2-3
optim. vlhkost dřeva [%] 30 16 5,5-25 -
optim. teplota [°C] 28-30 21-24 14-16 -
optim. relat. vlhk. vzduchu [%] 90 90 80 -
KUKLA
zakuklení [týdny] 2-4 2 1-3 3-5
výletové otvory [mm] 5-10 oválné 1,5-2 kruhovité 0,8-1,5 kruhovité 4-7 kruhovité
DOSPĚLEC
délka [mm] 7-25 2,5-5 2,5-5 18-45
délka života [týdny] 1-3 - - 2-4