Dřevokazné houby

drevomorka_01

Dřevokaznými houbami nazýváme houby, které způsobují hnilobu a rozklad dřeva. Svou aktivitu rozvíjejí jen ve vhodných klimatických podmínkách. V interierech budov by se za ideálních podmínek neměly vyskytovat. Dřevokazné houby vyžadují minimální vlhkost dřeva na hranici 20% a více, což odpovídá prostředí s teplotou 20°C a relativní vlhkostí vzduchu až 90%. U starších budov se mohou vyskytovat místa kde zatéká srážková voda nebo vzlíná kapilární voda přes základy. Tyto problémy se vyskytují i u neodborně postavených nových budovách s tepelnými mosty a jinýmy nedostatky vedoucími k tvorbě zkondenzované vlhkosti.

Názvosloví

Mycelium

podhoubí, vlastní tělo houby, žijící bez nutnosti tvořit plodnice. V krátkých obdobích života při příznivých podmínkách tvoří houba plodnice při fruktifikaci.

Plodnice

vyroste jen za zvlášť příznivých okolností, u většiny hub se skládá z dřeně a klobouku, na nichž lze najít zbytky dalších částí plodnice – plachetka – pochva, závoj – prsten.

Hyfa

houbové vlákno složené z jedné protáhlé buňky nebo z velkého množství buněk. Celé tělo je tvořeno hyfami, v plodnici jsou ale uspořádány jiným způsobem než v myceliu.

Hymenium

výtrusorodé rouško, pletiva hub stopkovýtrusých na nichž se tvoří výtrusy; vrstva bazidií na lupenech, v rourkách a na jiných částech těla.

Spóry

(Výtrus) rozmnožovací jedno-buněčná nebo více-buněčná částice vzniklá pohlavním i nepohlavním rozmnožováním; na rozdíl od semene rostlin neobsahuje embryo ani zásobní látky.

Rhizomorfy

provazcovité často rozvětvené útvary podhoubí, tvořené svazkem tlustostěnných, na povrchu melanizovaných hyf, na konci aktivní růstová zóna.

Druhy dřevokazných hub

Serpula lacrymans Coniophora puteana Gloeophyllum sepiarium
Vlhkost dřeva [%] 30 – 40 50 – 60 38 – 60
Teplota dřeva [°C] 17 – 23 20 – 32 26 – 35
Světlo / tma [-] tma stín
Rozměry výtrusů [µm] 9 – 12 x 4,5 – 6 10 – 15 x 6 – 9 8 – 13 x 3 – 5
Koncentrace vodíkových iontů [pH] 2,5 – 9 2,9 – 9 2,8 – 7,6
Druh hniloby [-] hnědá hniloba hnědá hniloba hnědá hniloba