Průzkumy dřevěných konstrukcí

Průzkum dřevěných konstrukcíNaše firma se specializuje na stavebně technické průzkumy dřevěných konstrukcí. Provádíme prohlídky s detailním průzkumem napadení a následným vypracováním odborného posudku včetně návrhů a opatření vhodných k sanaci a úplnému odstranění dřevodegradujících činitelů.

Navrhujeme vhodná opatření a zabýváme se odstraňováním příčin i důsledků způsobující degradací dřeva. V posudku upřednostňujeme využití stávající konstrukce krovu s menšími cílenými a efektivními opravami před demolicí a náhradou za nový krov.

Jste investor?

Máte v plánu rekonstrukci nebo přestavbu? Podle posudku lze jednoduše zjisti kolik materiálu, jaké dimenze a na kterých místech je potřeba vyměnit. Stavební firma vymění pouze to co je opravdu nutné a tím se rekonstrukce podstatně zlevní.

Jste projektant?

Zabýváte se projekty rekonstrukcí, přestaveb nebo úprav objektů? Nechte si zpracovat posudek a výsledná zpráva poskytne přehled a konkrétní možnosti řešení Vám i investorovi stavby.

Jste stavební firma?

Provádíte výměny poškozených částí krovů? Na základě prohlídky a vyhotoveného posudku efektivněji opravíte jakoukoliv dřevěnou konstrukci. Neztratíte čas konzultací a neshodami s investorem, budete se moct opřít o kvalitní prováděcí přípravu rekonstrukce.

Dřevokazní činitelé: